НЕОРГАНИЗОВАННАЯ ОБОРОНА

ИГРОВОЙ ПЛАН ФАЗА НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ОБОРОНЫ https://youtu.be/v9ms_NXyfWY Начало: После потери владения мячом в игре Завершение: когда мы возвращаем владение мячом когда мы переходим к фазе организованной обороны Характеристики атакующей команды: С оборонительной точки зрения это самая опасная фаза С атакующей точки зрения, это самый важный предыдущий момент Трудные ситуации для принятия решения Низкая плотность защитников возле … Leer más

НЕОРГАНИЗОВАННАЯ АТАКА

ИГРОВОЙ ПЛАН ФАЗА НЕОРГАНИЗОВАННОЙ АТАКИ https://youtu.be/DD9CEEdAyQg Начало: Возвращение владения мячом во время игры Завершение: когда мы теряем владение мячом когда мы переходим к фазе организованной атаки Характеристики атакующей команды: Более легкие ситуации для принятия решения владеющей мячом команды У нападающего есть больше времени и пространства для действий Менее предсказуемые ситуации Решения в меньшей степени зависят … Leer más

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБОРОНА

ИГРОВОЙ ПЛАН ФАЗА ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБОРОНЫ https://youtu.be/phUNjFFAAGc Начало: Всякий раз, когда мы начинаем игру после установленного действия (удар от ворот, штрафной удар, вбрасывание …) После неорганизованной фазы обороны Завершение: когда мы снова владением мячом Характеристики атакующей команды: Более легкие ситуации для принятия решения Высокая плотность защитников возле мяча Предсказуемые ситуации Решения в меньшей степени зависят от … Leer más

ОРГАНИЗОВАННАЯ АТАКА

ИГРОВОЙ ПЛАН ФАЗА ОРГАНИЗОВАННОЙ АТАКИ https://youtu.be/XF_20DLTHwo Начало: Всякий раз, когда мы начинаем игру после установленного действия (удар от ворот, штрафной удар, вбрасывание …) После неорганизованной фазы атаки Завершение: Когда мы теряем владение мячом Характеристики атакующей команды: Принятие решений в трудных ситуациях Мало времени и мало пространства для действий Предсказуемые ситуации Решения во многом зависят от … Leer más

ФАЗЫ ИГРЫ В ФУТБОЛЕ

ИГРОВОЙ ПЛАН ФАЗЫ ИГРЫ В целом мы можем утверждать, что у  большинства тренеров, во время указаний,  единичные фазы или моменты в футбольном матче совпадают. Так как футбольный матч состоит из четырех фаз: атака; оборона; переход от атаки к обороне;  переход от обороны к атаке. Однако в этой статье мы будем использовать другую терминологию для обозначения … Leer más

ԱՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ

ԽԱՂԱՅԻՆ ՊԼԱՆ ԽԱՂԻ ՓՈՒԼԵՐԸ ՖՈՒՏԲՈԼՈՒՄ – ՉԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – https://youtu.be/BSjnQtKiC1U Սկիզբ: Խաղի ժամանակ գնդակը կորցնելուց հետո Ավարտ: երբ մենք վերադարձնում ենք գնդակը երբ մենք անցնում ենք կազմակերպված պաշտպանության փուլին Հարձակողական թիմի առանձնահատկությունները: Պաշտպանական տեսանկյունից, սա ամենավտանգավոր փուլն է Հարձակողական տեսանկյունից, սա ամենակարևոր նախորդ իրավիճակն է Դժվար իրավիճակներ որոշում կայացնելու համար Գնդակի մոտ պաշտպանների ցածր խտություն … Leer más

ԱՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊ ՀԱՐՁԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼ

ԽԱՂԱՅԻՆ ՊԼԱՆ ԽԱՂԻ ՓՈՒԼԵՐԸ ՖՈՒՏԲՈԼՈՒՄ – ՉԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄ – https://youtu.be/3hiWMP-KOFk Սկիզբ: Խաղի ընթացքում գնդակի տիրապետման վերադարձ Ավարտ: երբ մենք կորցնում ենք գնդակը երբ մենք անցնում ենք կազմակերպված հարձակման փուլին Հարձակողական թիմի առանձնահատկությունները: Ավելի պարզ իրավիճակներ որոշմներ կայացնելու` գնդակին տիրապետող թիմի համար Հարձակվողը ունի ավելի շատ ժամանակ և տարածություն գործողությունների համար Պակաս կանխատեսելի իրավիճակներ Լուծումներն ավելի … Leer más

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ

ԽԱՂԱՅԻՆ ՊԼԱՆ ԽԱՂԻ ՓՈՒԼԵՐԸ ՖՈՒՏԲՈԼՈՒՄ – ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – https://youtu.be/Tm8p-06X-IE Սկիզբ: Ամեն անգամ, երբ մենք սկսում ենք խաղը սահմանված գործողությունից հետո (հարված դարպասից, ազատ հարված, նետում:..) Անկազմակերպ պաշտպանության փուլից հետո Ավարտ: երբ մենք կրկին տիրապետում ենք գնդակը Հարձակողական թիմի առանձնահատկությունները: Ավելի պարզ իրավիճակներ որոշմներ կայացնելու համար Գնդակի մոտ պաշտպանների բարձր խտություն Կանխատեսելի իրավիճակներ Լուծումներն ավելի … Leer más

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՐՁԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼ

ԽԱՂԱՅԻՆ ՊԼԱՆ ԽԱՂԻ ՓՈՒԼԵՐԸ ՖՈՒՏԲՈԼՈՒՄ – ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄ – https://youtu.be/Ga4E48EfBxk Սկիզբ: Ամեն անգամ, երբ մենք սկսում ենք խաղը սահմանված գործողությունից հետո (հարված դարպասից, ազատ հարված, նետում:..) Անկազմակերպ հարձակման փուլից հետո Ավարտ: Երբ մենք կորցնում ենք գնդակը Հարձակողական թիմի առանձնահատկությունները: Դժվար իրավիճակներում որոշումներ կայացնելը Քիչ ժամանակ և փոքր տարածություն գործողության համար Կանխատեսելի իրավիճակներ Որոշումների կայացնելը մեծապես … Leer más

ԽԱՂԻ ՓՈՒԼԵՐ

ԽԱՂԱՅԻՆ ՊԼԱՆ ԽԱՂԻ ՓՈՒԼԵՐԸ ՖՈՒՏԲՈԼՈՒՄ Ընդհանուր առմամբ մենք կարող ենք հաստատել , որ մարզիչների մեծ մասի ցուցումների ժամանակ ֆուտբոլային հանդիպման եզակի փուլերը կամ պահերը համընկնում են: Քանի որ ֆուտբոլային խաղը բաղկացած է չորս փուլերից՝ հարձակում, պաշտպանություն, անցում հարձակումից պաշտպանություն, անցում պաշտպանությունից հարձակում: Սակայն այս հոդվածում մենք կօգտագործենք այլ տերմինաբանություն ՝ այդ փուլերը նշելու համար : … Leer más