ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ D4

ՉԱՓՍԵՐ։ Մեկ կիսադաշտ
ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Բոլոր ֆուտբոլիստները զույգերով իրենց հիմնական դիրքերում։
ՆՊԱՏԱԿ: Ստեղծել հարձակողական համակարգ
ՀՊՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ:
Երկու հպում
Ազատ՝ կարևոր գոտիներում բարձրից փոխանցում կատարելու համար
Մեկ հպում՝ եզրափակելու համար
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ: Կրկնել հետևյալ գործողությունը երկու անգամ յուրաքանչյուր եզրում, որպեսզի բոլոր ֆուտբոլիստները կատարեն բոլոր շարժումները։

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ D3

ՉԱՓՍԵՐ։ Մեկ կիսադաշտ
ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Բոլոր ֆուտբոլիստները զույգերով իրենց հիմնական դիրքերում։
ՆՊԱՏԱԿ: Ստեղծել հարձակողական համակարգ
ՀՊՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ:
Երկու հպում
Ազատ՝ կարևոր գոտիներում բարձրից փոխանցում կատարելու համար
Մեկ հպում՝ եզրափակելու համար
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ: Կրկնել հետևյալ գործողությունը երկու անգամ յուրաքանչյուր եզրում, որպեսզի բոլոր ֆուտբոլիստները կատարեն բոլոր շարժումները։

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ D2

ՉԱՓՍԵՐ։ Մեկ կիսադաշտ
ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Բոլոր ֆուտբոլիստները զույգերով իրենց հիմնական դիրքերում։
ՆՊԱՏԱԿ: Ստեղծել հարձակողական համակարգ
ՀՊՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ:
Երկու հպում
Ազատ՝ կարևոր գոտիներում բարձրից փոխանցում կատարելու համար
Մեկ հպում՝ եզրափակելու համար
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ: Կրկնել հետևյալ գործողությունը երկու անգամ յուրաքանչյուր եզրում, որպեսզի բոլոր ֆուտբոլիստները կատարեն բոլոր շարժումները։

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ D1

ՉԱՓՍԵՐ։ Մեկ կիսադաշտ
ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Բոլոր ֆուտբոլիստները զույգերով իրենց հիմնական դիրքերում։
ՆՊԱՏԱԿ: Ստեղծել հարձակողական համակարգ
ՀՊՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ:
Երկու հպում
Ազատ՝ կարևոր գոտիներում բարձրից փոխանցում կատարելու համար
Մեկ հպում՝ եզրափակելու համար
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ: Կրկնել հետևյալ գործողությունը երկու անգամ յուրաքանչյուր եզրում, որպեսզի բոլոր ֆուտբոլիստները կատարեն բոլոր շարժումները։