ՍՊԵՑԻՖԻԿ ՈՒԺ ՖՈՒՏԲՈԼՈՒՄ՝ ՑԱՏԿԵՐ

ՖԻՏՆԵՍ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ՈՒԺ ՖՈՒՏԲՈԼՈՒՄ՝ ՑԱՏԿԵՐ https://youtu.be/b-Ff1at9VCE Հիմնվելով բիոմեխանիկական վերլուծության վրա և դիտարկելով ցատկի կատարմանը համապատասխանող էլեկտրամիոգրաֆիկ տվյալները՝ կարելի է կազմել մկանային ակտիվացման մոդելը և գնահատել յուրաքանչյուր մկանային խմբի մասնակցությունը տվյալ գործողության ժամանակ։ Այս գնահատման վրա հիմնվելով՝ հնարավոր է վերահաստատել ծնկների կծկվող մկանների մասնակցությունը՝ որպես ցատկի համար առաջնային շարժիչներ։ Նույն կերպ հնարավոր է ստուգել կոնքերի կծկվող … Leer más