Buscar

ՏԵԽՆԻԿԱ

Հ.Ֆ.Ֆ. ՄԱՐԶՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ A4

ՉԱՓՍԵՐ: 20×20 քայլեր
ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Բաժանված խմբերի
ՆՊԱՏԱԿ:
Կասեցում
Փոխանցում
ՀՊՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Մեկ հպում
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ: C-ն փոխանցում է D-ին, որը հետ է փոխանցում C-ին և շատ արագ վազում է: C-ն փոխանցում է A-ին, որը փոխանցում է D-ին և նույնպես շատ արագ վազում է: D-ն փոխանցում է B-ին, որը փոխանցում է A-ին և շատ արագ վազում է: A-ն փոխանցում է C-ին, որը իր հերթին փոխանցում է B-ին և շատ արագ վազում է: B-ն փոխանցում է D-ին: Ֆուտբոլիստները հետևում են բացատրված գործողություններին:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ A3

ՉԱՓՍԵՐ: 15x15x15 քայլեր
ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Բաժանված խմբերի
ՆՊԱՏԱԿ:
Կասեցում
Փոխանցում
ՀՊՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Երկու հպում, եթե հնարավոր է
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ: A-ն փոխանցում է B-ին: B-ն հետ է փոխանցում A-ին, որը կասեցնում է գնդակը և փոխանցում է C-ին: C-ն փոխանցում է B-ին: B-ն հետ է փոխանցում C-ին:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ A2

ՉԱՓՍԵՐ: 15x15x15 քայլեր
ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Բաժանված խմբերի
ՆՊԱՏԱԿ:
Կասեցում
Փոխանցում
ՀՊՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Երկու հպում, եթե հնարավոր է
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ: A ֆուտբոլիստը փոխանցում է B ֆուտբոլիստին: B ֆուտբոլիստը հետ է փոխանցում A ֆուտբոլիստին և սկսում է վազել: A ֆուտբոլիստը կրկին փոխանցում է B ֆուտբոլիստին, որը իր հերթին փոխանցում է C ֆուտբոլիստին, որը արդեն սկսել է վազել մի քանի վայրկյան առաջ։ C ֆուտբոլիստը վարում է գնդակը մինչ ելման կետը:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ A1

ՉԱՓՍԵՐ։ 15x15x15 քայլեր
ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Բաժանված խմբերի
ՆՊԱՏԱԿ:
Կասեցում
Փոխանցում
ՀՊՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: Պարտադիր երկու հպում
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ: A ֆուտբոլիստը փոխանցում է B ֆուտբոլիստին, որը կասեցնում է գնդակը և այն փոխանցում է C ֆուտբոլիստին, որը փոխանցում է A-ին։