Buscar

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՓՈՒԼԵՐԸ

Ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ սպորտաձևերում մարզիկների երկարատժամկետ զարգացման փուլերը կազմակերպվում են հետևյալ կերպ։ 

 • Փուլ 1. Սիրողական և ոչ հատուկ սպորտային մարզումներ (մինչև 6-8 տարեկան),  որտեղ աշխատանքի բովանդակությունը ուղղվում է բազային շարժիչ հմտությունների (շարժումներ, պտույտ, հավասարակշռություն, թռիչքներ փոխազդում առարկաների հետ) և հոգեմոտորային տարատեսակ զարգացման  վրա, մշտապես խաղերի միջոցով։
 • Փուլ 2. Ընդհանուր բազմակողմանի զարգացում (8-10 տարեկան), որտեղ գերակշռող բովանդակությունը հանդիսանում է հատուկ շարժիչ հմտությունները, կոորդինացիայի և ըմբռնման լայն զարգացումը, ինչպես նաև տեխնիկայի հարուստ ընտրությունը։  Այս տարիքում երեխան գտնվում է լավագույն ֆիզիկական և հոգեբանական պայմաններում ՝ տեխնիկայի ճիշտ ուսուցման և մկանների պատշաճ զարգացման համար: Այս փուլում մենք կստեղծենք  կոորդինատիվ, ընկալողական և որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր  նախադրալները համապարփակ սպրոտային կրթության համար։

Տարբեր ֆիզիկական կարողությունների հիմնական շարժողականությունը զարգացնելու համար էական է, որ յուրաքանչյուր մարզիչ  իմանա իր խաղացողների հոգեբանական բնութագրերը, կախված նրանց տարիքից և զգայուն փուլերից, որը կօգնի մարզումային ծրագրերը և պարապմունքները ճիշտ իրականացնելու և իր խաղացողների պատշաճ զարգացումն ապահովելու համար։ 

ԲԱԶԱՅԻՆ ՀՈԳԵՄՈՏՈՐԱՅԻՆ ՓՈՒԼ – 6-10 տարեկան

6-ից 10-ը տարեկան երեխաների բնութագրերը

 • Դպրոցական տարիքի սկիզբ
 • Տղաների ու աղջիկների միջև տարբերություն չկա
 • Շատ ակտիվ պահվածք
 • Սպորտի և խաղի նկատմամբ խանդավառություն
 • Ֆիզիկական լավ հավասարակշռություն
 • Ֆիզիկական կրթության համար շատ հարմար փուլ` նրա կազմվածքի շնորհիվ (թեթև, նիհար…)
 • Նյարդային համակարգի զարգացումը լրանում է 10 տարեկանում։

Աշխատանքի բովանդակությունը

 • Տարիքը բարենպաստ է շարժիչ (մոտորային) հմտությունների ձեռքբերման համար  (քայլել, վազել, թռնել, նետել, ընդունել ,հարվածել)
 • Ավելացնել մոտորային ժեստերի ցանկը
 • Բարելավել կոորդինացիոն ընդունակությունը
 • Բազմաբնույթ մարզում

Ուսուցման մեթոդոլոգիան

 • Մասսայական բնույթ, ֆուտբոլ բոլորի համար
 • Հիմնականում խաղերի միջոցով
 • Խրախուսել խաղացողին գտնել լուծումներ տարբեր իրավիճակներում
 • Ուշադրություն դարձնել անհատական տարբերություններին
 • Մարզման կառուցվածքը կազմակերպել տրամաբանական հերթականությամբ
  • Հեշտից բարդ
  • Պարզից բարդ
 • Երեխաներին տալ դրական արձագանք

ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՓՈՒԼ–10 – 12 տարեկան

  Երեխաների բնութագրերը

 • Միջին դպրոցական տարիք
 • Աճի զարգացում լայնությամբ
 • Մարմնի համամասնություն
 • Մարմնի կառավարում
 • Ուժի ավելացում հասակի և քաշի հաշվին
 • Ուսուցման գերազանց ընդունակություն

Աշխատանքի բովանդակությունը

 • Սովորելու լավագույն տարրիքն է
 • Հիմնական և ավելի բարդ տեխնիկայի ուսուցում
 • Լայնացնել տեխնիկայի ժեստերի ցանքը։ Կարևոր է, որ այդ ժեստերը ճիշտ սովորել։
 • Մի ավտոմատացրեք սխալ սովորույթը, քանի որ այն հետագայում դժվար կլինի շտկել։
 • Սկսել փոխկապակցել մոտորային և կոորդինացիայի հմտությունները։

Ուսուցման մեթոդոլոգիան

 • Շարունակել խաղային եղանակը
 • Ազդել ընդհանուր դինամիկ և առանձնահատուկ կոորդինացիայի վրա։
 • Ժամանակի և տարածության պարամետրերը հարմարեցնել իրենց ընդունակություններին
 • Տալ այնպիսի առաջադրանքներ, որտեղ երեխաների շարժողական հմտությունները կհամապատասխանեն նրանց աճին և հասունացմանը։

ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ՓՈՒԼ 12-16 ՏԱՐԵԿԱՆ

Երեխաների բնութագրերը

 • Մորֆոլոգիական փոփոխություններ, հայտնվում են սեռական տարբերություններ և անհետանում է մանկական կազմվածքը 
 • Հասակի և քաշի մեծ ավելացում
 • Հոգեբանական թուլություն և էմոցիոնալ անկայունություն  
 • Ուսուցողական պահանջների բարձրաձում, որը կազդի խաղացողի հոգեբանական ճնշման վրա

Աշխատանքի բովանդակությունը

 • Տեխնիկա-տակտիկական աշխատանքում դիրքի հստակեցում
 • Ժեստերը և ֆիզիկական վիճակը բարելավելու  համար կրկնողությունների քանակի ավելացում  
 • Դյուրացնել ուսման բազմազան իրավիճակները
 • Մեծացնել պահանջը ժեստերի և տակտիկական լուծումների արդյունավետության համար:
 • Ֆիզիկական աշխատանքը իրականացվում է տեխնիկա-տակտիկական աշխատանքի հետ համատեղ
 • Ավելանում է պարապմունքի ծավալը

Ուսուցման մեթոդոլոգիան

 • Հասակի և քաշի մեծ աճը առաջացնում է ուժ-քաշ հարաբերակցության վատթարացման, ինչը նպաստում է կոորդինացիայի անկմանը:
 • Մեծանում է տեխնիկական ժեստերը վերահսկելու դժվարությունը, դանդաղում է կոորդինացիայի զարգացումը:
 • Ֆիզիկական պատրաստության մարզման մաքսիմալ ընդունակություն
 • Նոր տեխնիկական գործողությունների ուսուցման, ինչպես նաև արդեն սովորած տեխնիկական էլեմենտների շտկման դժվարություն
 • Խաղացողի վերակազմավորման փուլ

ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՓՈՒԼ  16-18 տարեկան

Երեխաների բնութագրերը  

 • Շարժունակության և անհատականության ձևավորման ավարտ
 • Նորմալ դրսևորման զարգացման սկիզբ
 • Հասակի և քաշի պարամետրերը դադարում են 16 տարեկանում
 • Հավասարակշռություն մարմնի համամասնությունների մեջ:
 • Հոգեբանական հավասարակշռություն և ինտելեկտուալ մակարդակի բարձրացում
 • Աճում է ընկալման ընդունակությունը և խաղի վերլուծությունը

Աշխատանքի բովանդակությունը

 • Երկրորդ առավել հարմար ժամանակաշրջանը սովորելու համար
 • Բարձրանում է ֆիզիկական և հոգեբանական ընդունակությունը, որը թույլ է տալիս դիմանալ ավելի բարձր ցանրաբեռնվածության մարզումներին
 • Պատանեկության ավարտին մենք կարող ենք օգտագործել ավելի բարդ բովանդակություն և մարզման մեթոդներ, որոնք բնորոշ են պրոֆեսիոնալ սպորտին

Ուսուցման մեթոդոլոգիան

 • Ֆիզիկական պատրաստության հատուկ աշխատանք
 • Ավելանում է մարզման ծավալը և ինտենսիվությունը
 • Տեխնիկայի և տակտիկայի մաքսիմում արդյունավետության հասնելու աշխատանք
 • Խաղային դիրքերի հատուկ մարզում (դիրքի հստակեցում)
 • Խրախուսում ենք ուսուցման այն եղանակը, որը նման է խաղային իրական իրավիճակներին

ՓՈՂԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԳՐԱՌՈւՄ